Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên lịch sử của cửa sổ tỏa sáng theo thời gian.

Bức tường ngăn cách nhiệt

Mục đích sử dụng
Các tòa nhà công cộng, cơ quan giáo dục, tường ngoài tòa nhà cao tầng, chung cư, văn phòng, v.v.
Chất liệu
nhôm
sự học
24 ~ 42mm
Tình trạng chứng nhận
  • Giảm thiểu thiệt hại nhiệt độ bằng cấu trúc cách cách điện 2 lớp polyamide và hiệu quả phòng ngừa kết dính tốt hơn
  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng do cấu trúc tách biệt hoàn hảo bên trong và bên ngoài
  • Cấu trúc tách toàn bộ các bộ phận Có thể xây dựng và thiết kế đa dạng Đối phó với nhiều tình huống tại hiện trường
  • Chì(Pd)/cadmium(Cd)/Thủy ngân(Hg)/6 gacomium(Cr6+)
    Phát hiện dưới mức chuẩn

Danh sách sản phẩm

Vui lòng kéo vé sang trái, phải.
Tên sản phẩm Quy cách Tỷ lệ dẫn nhiệt Tính bí mật Cấp bậc hiệu quả đặc điểm của kính Hình thái
HSI-AW-151H-39LR 151 0.791 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR mặt trăng cách nhiệt
HSI-FP-151H-39LR 151 0.837 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án
HS-FP-147H-39LR 147 0.962 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án
HSI-AW-137H-28LR 137 1.229 1cấp bậc 1cấp bậc 28mmAR mặt trăng cách nhiệt
HS-CAW-155H-28LR 155 1.250 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR mặt trăng cách nhiệt
HSI-FP-137H-28LR 137 1.359 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án
HSI-FP-136H-24LR 136 1.325 1cấp bậc 2cấp bậc 24mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án
HS-FP-155H-28LR 137 1.361 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án
HSI-FP-137H-28LR 137 1.446 1cấp bậc 3cấp bậc 28mm AR mặt trăng cách nhiệt+dự án