Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên lịch sử của cửa sổ tỏa sáng theo thời gian.

Bức tường ngăn cách nhiệt

Mục đích sử dụng
Các tòa nhà công cộng, cơ quan giáo dục, tường ngoài tòa nhà cao tầng, chung cư, văn phòng, v.v.
Chất liệu
nhôm
sự học
24 ~ 42mm
  • Với cấu trúc cách điện kép/3Giảm thiểu thiệt hại về nhiệt và hiệu quả chống đông tụ điện
  • Có nhiều tầng lớp trung bình nhỏ Cấu trúc tiết kiệm năng lượng và hoàn hảo bên trong và bên ngoài Hiệu quả tiết kiệm năng lượng do cấu trúc tách biệt
  • Cấu trúc tách toàn bộ các bộ phận Có thể xây dựng và thiết kế đa dạng Đối phó với nhiều tình huống tại hiện trường
  • Chì(Pd)/cadmium(Cd)/Thủy ngân(Hg)/6 gacomium(Cr6+)
    Phát hiện dưới mức chuẩn

Danh sách sản phẩm

Vui lòng kéo vé sang trái, phải.
Tên sản phẩm Quy cách Tỷ lệ dẫn nhiệt Tính bí mật Cấp bậc hiệu quả đặc điểm của kính Hình thái
HSI-AW-169-39LR 169 0.760 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR bức tường ngăn cách nhiệt
HSI-FP-169-39LR 169 0.813 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR bức tường ngăn cách nhiệt+dự án
HS-FP-169-39LR 169 0.990 1cấp bậc 1cấp bậc 39mm AR bức tường ngăn cách nhiệt+dự án
HSI-AW-155-28LR 155 1.203 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR bức tường ngăn cách nhiệt
HS-CAW-155-28LR 155 1.194 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR bức tường ngăn cách nhiệt
HS-CAW-180-28LR 180 1.192 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR bức tường ngăn cách nhiệt
HSI-FP-155-28LR 155 1.380 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR bức tường ngăn cách nhiệt+dự án
HSI-FP-150-24LR 150 1.330 1cấp bậc 2cấp bậc 24mm AR bức tường ngăn cách nhiệt+dự án
HS-FP-155-28LR 155 1.317 1cấp bậc 2cấp bậc 28mm AR bức tường ngăn cách nhiệt+dự án